Berner

Sennenhunde

Wuffis_150916_800

SSV / VDH / FCI

van´t

Fehntjer

Deep

Your Hope

Rufname: Yanka

vorher: Yanka

26. Dezember 2020

y-h-grün-261220 (4) 600
y-h-grün-261220 (7) 600

01. Janaur 2021

Y-H-grün 010121 (3) 500
Y-H-grün 010121 (4) 500

10. Januar 2021

Y-H-grün 100121 (4) 500
Y-H-grün 100121 (5) 500

17. Januar 2021

Y-H-grün 170121 (1) 500
Y-H-grün 170121 (5) 500

24. Januar 2021

y-h-grün-240121 (1) 500
y-h-grün-240121 (5) 500

30.  Januar 2021

Y-H-grün 300121 (7) 500
Y-H-grün 300121 (2) 500

14. Februar 2021

Y-H-grün 140221 (1  500
Y-H-grün 140221 (4) 500

21. Februar 2021

Y-H-grün 140221 (6)   500