Berner

Sennenhunde

Wuffis_150916_800

SSV / VDH / FCI

vanīt

Fehntjer

Deep

V - Wurf

Woche IX

13. Mai 2019

V-Wurf 180519 (1)
V-Wurf 180519 (2)
V-Wurf 180519 (3)
V-Wurf 180519 (4)
V-Wurf 180519 (5)
V-Wurf 180519 (6)
V-Wurf 180519 (7)