Berner

Sennenhunde

Wuffis_150916_800

SSV / VDH / FCI

van´t

Fehntjer

Deep

V - Wurf

Woche I

20. März 2019

V-Wurf-20-03-19 (6) 500
V-Wurf-20-03-19 (2) 500
V-Wurf-20-03-19 (10) 500